Maskers
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan

Huub Oosterhuis

Maskers : Karakterstructuren

Het woord karakter is afgeleid van het Griekse woord ‘charassein”, en betekent inkrassen, merken of scherpen. Een karakterstructuur vormt zich als reactie op belangrijke in de knel geraakte psychische basisbehoeftes. Hij beperkt ons in onze manier van zijn. Bij elke karakterstructuur hoort specifiek maskergedrag, een manier om de pijn van de kwetsing te miskennen, zowel voor onszelf als voor de buitenwereld.

Onderscheiding in zes maskerstructuren:
  1. Schizoïde masker; ik ben bijzonder en ik houd afstand. De pijn van dit masker heeft vaak te maken met onveiligheid en schrik in de vroege kindertijd. Moeite met het bestaan op deze aarde.
  2. Orale masker; ik zal nooit genoeg krijgen, wat ik ook doe. Wil het innerlijk tekort alsnog aanvullen en heeft angst dat er niet genoeg is. Een groot onderliggend verlangen naar vervulling. De pijn gaat over het tekort.
  3. Symbiotische masker; past zich aan en vervloeit met de ander, zet zich vervolgens af uit angst niet meer los te komen. De pijn gaat over de eigen opgegeven identiteit, ten behoeve van een belangrijke ander.
  4. Psychopatische masker; ik kán het. De pijn heeft te maken met miskenning van de afhankelijkheid. Deze mens voelt onafhankelijkheid en zelfstandigheid niet als recht, maar als een plicht.
  5. Masochistische masker; ik wil het niet, maar ik doe mijn best dat het in orde komt. Verbindt zich, werkt hard, maakt dingen af en gaat hierin tot het uiterste. De pijn gaat over het recht om vrij en gelukkig te zijn en zichzelf te uiten.
  6. Rigide masker; ik sluit me. Een mooie buitenkant verhult de pijnlijke realiteit. Sterke trots en afstand in het contact. Achter een uitstraling van ingehoudenheid ligt een groot innerlijk verlangen om liefgehad en geaccepteerd te worden.

Het gaat niet om een strikte scheiding. Eén maskerstructuur staat op een bepaald ogenblik in je leven meer op de voorgrond dan de andere. Een en ander afhankelijk van waar je nu staat.