Werkwijze
De beste plaats
het kruispunt

Pablo Neruda

Werkwijze

Welke innerlijke kracht drijft je en zorgt ervoor dat je doorgaat?
Wat beweegt je, wat ontroert je, wat maakt dat je handelt zoals je doet?
Welke factoren hebben je tot de mens gemaakt die je nu bent en wat kom je
daarin voor vragen tegen?

Ik werk vanuit het verlangen naar bewustwording,
naar willen weten wat je beweegt en voortstuwt.
Het verlangen naar weten wie je werkelijk bent,
op identiteitsniveau.

In mijn manier van werken gebruik ik verschillende
disciplines, die ik tot een geheel maak. Zo gebruik ik
Systemisch werken naast lichaamswerk en
Ericksoniaanse hypnose.
In het menu hiernaast kun je daar meer over lezen.

Al naar gelang het probleemveld bestaat de moge-
lijkheid een grote familieopstelling te doen, die aan
het licht brengt wat de volgende stap in je proces
kan zijn. Een opstelling kan zoveel zichtbaar maken
en dan is de bedding van een groep nodig. Ik werk
samen met mensen die de opstelling van mijn cliën-
ten begeleiden. Daarbij zal ik als jouw begeleider
aanwezig zijn en observeren wat er gebeurt, zodat
we samen verder kunnen werken met wat er tijdens
de opstelling aan het licht is gekomen.

Voel je van harte welkom om vrijblijvend informatie
te vragen.

Coaching op locatie is mogelijk.